ورود   
سبد خرید
گندم:

گندم

گندم غذایی است که برای انسان نظیر ندارد. گندم یکی از غنی ترین حبوبات است که طبیعت به ما داده است و چنانچه بخواهیم همیشه سالم باشیم نبایستی

از خواص نیروبخش آن صرف نظر کنیم. تمام ویتامین ها در گندم پیدا می شود. مقداری فسفر و مواد معدنی دارد .

 سبوس گندم از نظر خواص بسیار غنی است و از آن بهتر گندمی است که سبز شود. در جوانه آن ویتامین های جدیدی پیدا می شود. سبوس گندم جدار خارجی

آن را تشکیل می دهد. تمام قسمت های فعال و زنده گندم در سبوس جمع شده است که متأسفانه در اثر الک کردن آرد از بین رفته و نان سفید می شود.

موادی که به سبوس می چسبند عبارتند از:

سیلیس: که عامل ساختمانی دندان ها و استحکام استخوان هاست و با کمک اکسیژن هوا قلب و کلیه ها را محکم می سازد. در اثر الک کردن از بین می رود

و یکی از علل ایجاد مرض قند فقدان سیلیس است.

فسفر: ماده ای است که برای استخوان و مغز و سلسله اعصاب و جذب کلسیم ضروری است.

آهن: فلزی که فقدانش باعث کم خونی است.

در اطراف نطفه گندم مواد سفید و معدنی زیادی وجود دارد که همه در اثر الک کردن خارج می شوند و مهمترین آنها عبارتند از پتاسیم ، نمک ، آهن ، آرسنیک و کمی کلسیم.

این مواد تماماً برای گلبول های سفید خون که سربازان مدافع بدن می باشند کمال لزوم را دارند و همچنین وجودشان برای گلبول های قرمز خون ضروری است.

نان بدون سبوس یا نان سفید ترشی معده را زیاد می کند و در نتیجه تولید ضعف عمومی کرده و راه را برای ورود امراض عفونی باز می کند.