ورود   
سبد خرید
خواص درمانی خاکشیر:

خواص درماني دانه خاكشير

  1. آن را بخوريد . تب بر است ، براي رفع التهاب پوستي مانند كهير موثر مي باشد ،براي رفع كرم معده و سنگ كليه نافع است ،اشتها آور است ،باز كننده ي گرفتگي صدا مي باشد ، از بين برنده ي مواد زائد اطراف نخاع و كم كننده­ي برودت احشاء و از بين برنده ي اخلاط ريه مي باشد و حركات دودي امعا را تحريك مي نمايد ، دافع جراحات است و خون را صاف مي كند.
  2. آن را با شير مخروط كنيد و با عسل شيرين نموده و بخوريد براي باز شدن رنگ چهره و افزايش نيروي جنسي نافع است ،اگر ده روز هر روز خاكشير با شير خورده شود سبب فربهي انسان مي گردد و ناراحتي ها ي بلغمي را برطرف مي سازد .
  3. آن را سنگ شو نموده با گلاب يا آب خالص بجوشانيد تا شكفته شود و بخوريد ، قي آور است و از آن در موارد مسموميت كه لازم است قي آورده شود استفاده كنيد.
  4. بيست گرم خشك آن را در دهان بريزيد و بدون آب آن ها را كم كم با آب دهان تر كنيد و بلع نماييد . اسهال و دل پيچه را درمان مي كند.
  5. آن را با آب سرد و كمي قند مخلوط كنيد و بخوريد . درد معده و سرگيجه را برطرف مي سازد.
  6. آن را تميز كنيد و در ظرفي بريزيد و روي آن آنقدر يخ بماليد تا رنگش روشن شود و بسيار خنك گردد بعد مقداري سكنجبين با آن مخلوط نموده بخوريد . غليان صفرا و خشك شدن دهان و عطش حاصل از گرما و سردرد و كهير را درمان مي كند.